recharger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za recharger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.recharger [ʀ(ə)ʃaʀʒe] GLAG preh.

II.se recharger GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za recharger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recharger v slovarju PONS

Prevodi za recharger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za recharger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recharger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文