slovensko » nemški

zaljubí|ti se <zaljúbim; zaljúbil> pf GLAG povr

obljubí|ti <obljúbim; obljúbil> GLAG

obljubiti pf od obljubljati I.:

glej tudi obljúbljati

II . obljúblja|ti <-m; obljubljal> impf GLAG povr

poljubí|ti <poljúbim; poljúbil> pf GLAG preh.

glej tudi poljúbljati

II . poljúblja|ti <-m; poljubljal> impf GLAG povr

vzljubí|ti <vzljúbim; vzljúbil> pf GLAG preh.

zaljúbljen|ec (-ka) <-ca, -ca, -ci> SAMOST m (ž)

zaljubljenec (-ka)
Verliebte(r) ž(m)

zaljúbljenk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

zaljubljenka → zaljubljenec:

glej tudi zaljúbljenec

zaljúbljen|ec (-ka) <-ca, -ca, -ci> SAMOST m (ž)

zaljubljenec (-ka)
Verliebte(r) ž(m)

zaobljubí|ti se <zaobljúbim; zaobljúbil> pf GLAG povr

zalé|či <-žem; zalegel> pf GLAG nepreh. (zadostovati)

zalí|ti <-jem; zalil> GLAG

zaliti pf od zalivati:

glej tudi zalívati

zalíva|ti <-m; zalival> impf GLAG preh.

1. zalivati (rastline):

2. zalivati (redčiti s čim):

4. zalivati ekspr (proslavljati s pitjem):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文