al v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za al v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

al-Qaeda [Brit alˈkʌɪdə, ˌalkɑːˈiːdə, Am ælˈkaɪdə, ælkɑˈidə] SAMOST

al fresco [Brit al ˈfrɛskəʊ, Am æl ˈfrɛskoʊ] PRID PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za al v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

al v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文