concerns v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za concerns v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.concern [Brit kənˈsəːn, Am kənˈsərn] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za concerns v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

concerns v slovarju PONS

Prevodi za concerns v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za concerns v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

concerns Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文