flooding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flooding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

flooding [Brit ˈflʌdɪŋ, Am ˈflədɪŋ] SAMOST

3. flood inf PHOT, THEAT → floodlight

glej tudi floodlight

Prevodi za flooding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flooding v slovarju PONS

Prevodi za flooding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za flooding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flooding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文