pas v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pas v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faux pas <pl faux pas> [Brit fəʊ ˈpɑː, Am ˌfoʊ ˈpɑ] SAMOST form

glej tudi public address system, personal assistant, Pennsylvania

Prevodi za pas v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pas v slovarju PONS

Prevodi za pas v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pas v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文