simple-minded v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za simple-minded v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za simple-minded v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.simple [sɛ̃pl] PRID

4. simple (ordinaire):

II.simple [sɛ̃pl] SAMOST m

III.simples SAMOST mpl

IV.simple [sɛ̃pl]

Individual translation pairs

simple-minded v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文