valued v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za valued v slovarju angleščina»francoščina

valued v slovarju PONS

Prevodi za valued v slovarju angleščina»francoščina

valued Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

valued iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za valued v slovarju francoščina»angleščina

valued iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文