angleško » nemški

bio·logi·cal ˈclock SAMOST fam

clock in GLAG nepreh.

1. clock in (record arrival time):

stechen fam

clock out GLAG nepreh.

1. clock out (record departure time):

stechen fam

2. clock out fig fam (leave work):

clock up GLAG preh. to clock up sth

1. clock up (travel a specific distance):

to clock up sth

2. clock up esp Brit (attain):

to clock up sth

ˈclock tim·er SAMOST

ˈclock tow·er SAMOST

ˈclock-watch·er SAMOST pej

ˈclock-watch·ing SAMOST no pl pej

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文