angleško » nemški

I . de·liv·er [dɪˈlɪvəʳ, Am -ɚ] GLAG preh.

4. deliver SPORTS (throw, propel):

to deliver a punch BOXING

6. deliver form liter (save, liberate):

9. deliver form (confidently express or recite):

delivered ex quay phrase handel

Strokovno besedišče

cheapest-to-deliver bond SAMOST FINMKT

Strokovno besedišče

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文