angleško » slovenski

II . lie1 <-y-> [laɪ] GLAG preh. to lie one's way out of sth

III . lie1 [laɪ] SAMOST

I . lie2 [laɪ] SAMOST

1. lie no pl (position):

lie
lega ž
lie

lie about GLAG, lie around GLAG nepreh.

1. lie (be situated):

lie

2. lie (be lazy):

lie
lie

lie ahead GLAG nepreh.

1. lie (in space, position):

2. lie (in time):

lie
lie

lie back GLAG nepreh.

1. lie (recline):

lie

2. lie (relax):

lie

lie behind GLAG nepreh.

1. lie (be cause of):

2. lie (be past):

lie in GLAG nepreh. Brit fam (stay in bed)

lie round GLAG nepreh. Brit

lie PHRVB lie about:

lie up GLAG nepreh.

1. lie fam (be ill):

lie
lie

2. lie fam (be out of use):

ˈlie de·tec·tor SAMOST

white ˈlie SAMOST

lie in wait (for sb/sth) GLAG

Geslo uporabnika

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文