angleško » slovenski

II . back [bæk] PRID

2. back (of body):

III . back [bæk] PRIS

1. back (to previous place):

V . back [bæk] GLAG nepreh.

back car:

back away GLAG nepreh. to back away

back onto GLAG nepreh. to back onto sth

II . back up GLAG preh.

2. back COMPUT:

3. back (reverse):

back ˈdoor SAMOST

back ˈnum·ber SAMOST

ˈback pay SAMOST

back ˈseat SAMOST

1. back seat (in car):

2. back seat fig:

ˈback talk SAMOST Am fam

laid-ˈback PRID fam

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文