angleško » italjanski

II . back [bæk] PRID (rear)

III . back [bæk] PRIS

3. back (in return):

4. back (into the past):

fa

back off GLAG nepreh.

back off physically:

back off fig

back up GLAG preh.

1. back up (reverse):

2. back up COMPUT:

3. back up (support):

back door SAMOST

back pay SAMOST

back seat SAMOST

back talk SAMOST

bring back GLAG preh.

1. bring back (reintroduce):

2. bring back (call to mind):

3. bring back (return):

I . call back GLAG preh.

1. call back (telephone):

2. call back (ask to return):

II . call back GLAG nepreh. (phone again)

come back GLAG nepreh.

1. come back:

2. come back (be remembered):

3. come back SPORTS:

I . cut back GLAG preh.

1. cut back (trim down):

II . cut back GLAG nepreh. CINE

to cut back to
tornare a …

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文