enlève v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enlève v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi enlever

II.s'enlever GLAG povr

II.s'enlever GLAG povr

glej tudi pain

pain [pɛ̃] SAMOST m

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf épith

Prevodi za enlève v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enlève v slovarju PONS

Prevodi za enlève v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.enlever [ɑ̃lve] GLAG povr s'enlever

Prevodi za enlève v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enlève Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文