maxima v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maxima v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maxima → a maxima

glej tudi a maxima, maximum

a maxima [amaksima] phrase

I.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] PRID

II.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] SAMOST m

1. maximum (limite supérieure):

III.un maximum PRIS

a maxima [amaksima] phrase

I.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] PRID

II.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] SAMOST m

1. maximum (limite supérieure):

III.un maximum PRIS

Prevodi za maxima v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maxima v slovarju PONS

Prevodi za maxima v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za maxima v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maxima Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

maxima iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文