angleško » slovenski

arm1 [ɑ:m] SAMOST

1. arm:

arm ANAT
roka ž
arm GEOG
z roko v roki

2. arm (sleeve):

arm
rokav m

3. arm (armrest):

arm

I . arm2 [ɑ:m] GLAG preh.

1. arm (supply with weapons):

arm
to arm oneself fig

2. arm (prime):

II . arm2 [ɑ:m] SAMOST arms pl

2. arm (heraldic insignia):

grb m

II . ˈstrong-arm GLAG preh. to strong-arm sb

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文