désacclimatée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za désacclimatée v slovarju francoščina»angleščina

désacclimaté (désacclimatée) [dezaklimate] PRID

II.s'acclimater GLAG povr

acclimatable [aklimatabl] PRID

acclimatation [aklimatasjɔ̃] SAMOST ž

acclimatement [aklimatmɑ̃] SAMOST m

désacclimatée v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文