volte-face v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za volte-face v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

volte-face [Brit vɒltˈfas, vɒltˈfɑːs, Am ˌvɑltˈfɑs, ˌvoʊltəˈfɑs] SAMOST

flip-flop [Brit ˈflɪpflɒp, Am ˈflɪp flɑp] SAMOST

Prevodi za volte-face v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

volte-face v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文