Prevodi za „delati“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

I . déla|ti <-m; delal> GLAG impf nepreh.

II . déla|ti GLAG impf preh.

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文