alarm v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za alarm v slovarju angleščina»španščina

I.alarm [Am əˈlɑrm, Brit əˈlɑːm] SAMOST

alarm v slovarju PONS

Prevodi za alarm v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Prevodi za alarm v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

alarm Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to give the alarm a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文