ocho v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za ocho v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

ocho1 PRID invariable

glej tudi cuarto3, cuarto2, cuarto1, cinco2, cinco1

cuarto3 (cuarta) PRID Col inf

cuarto2 SAMOST m

2.1. cuarto (cuarta parte):

cuarto1 (cuarta) PRID

cinco2 SAMOST m

cinco1 PRID invariable

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf

glej tudi cinco2, cinco1

cinco2 SAMOST m

cinco1 PRID invariable

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf

grupo de los Ocho SAMOST m POL

Individual translation pairs

Prevodi za ocho v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

ocho v slovarju PONS

Prevodi za ocho v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

I.ocho PRID inv

II.ocho SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ocho v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs
ocho inv
eight p.m.

ocho Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文