strings v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za strings v slovarju angleščina»francoščina

III.string <prét, part passé strung> [Brit strɪŋ, Am strɪŋ] GLAG preh.

IV.string <prét, part passé strung> [Brit strɪŋ, Am strɪŋ] GLAG nepreh. PRESSE

glej tudi bow2, bow1

II.string out GLAG [Brit strɪŋ -, Am strɪŋ -] (string [sth] out, string out [sth])

strings v slovarju PONS

Prevodi za strings v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za strings v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strings Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文