therapy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za therapy v slovarju angleščina»francoščina

therapy [Brit ˈθɛrəpi, Am ˈθɛrəpi] SAMOST

therapy v slovarju PONS

Prevodi za therapy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za therapy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

therapy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文