angleško » nemški

ˈage·ing sched·ule, ˈag·ing sched·ule Am SAMOST FIN

anti-ˈage·ing, Am anti-ˈag·ing PRID inv

ˈcred·it ag·ing SAMOST no pl

aging method SAMOST TRANSPROC

Strokovno besedišče

credit aging SAMOST INV-FIN

Strokovno besedišče

dispute aging SAMOST ECOLAW

Strokovno besedišče

I . age [eɪʤ] SAMOST

AGE [ˌeɪʤi:ˈi:] SAMOST

AGE GASTR, MED okrajšava od advanced glycation end product

AGE

age-gap [ˈeɪʤgæp] SAMOST modifier Brit fam

age-group [ˈeɪʤˌgru:p] PRID attr, inv

2. age-group SOCIOL:

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文