dix-neuvième v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dix-neuvième v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za dix-neuvième v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.nineteenth [Brit ˌnʌɪnˈtiːnθ, Am ˌnaɪnˈtinθ, ˈnaɪnˌtinθ] SAMOST

II.nineteenth [Brit ˌnʌɪnˈtiːnθ, Am ˌnaɪnˈtinθ, ˈnaɪnˌtinθ] PRID

III.nineteenth [Brit ˌnʌɪnˈtiːnθ, Am ˌnaɪnˈtinθ, ˈnaɪnˌtinθ] PRIS

II.span <part prés spanning, spanned> [Brit span, Am spæn] GLAG preh.

span → spin

glej tudi wingspan, spin

II.spin <part prés spinning, prét, part passé spun> [Brit spɪn, Am spɪn] GLAG preh.

III.spin <part prés spinning, prét, part passé spun> [Brit spɪn, Am spɪn] GLAG nepreh.

dix-neuvième v slovarju PONS

Prevodi za dix-neuvième v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

Prevodi za dix-neuvième v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文