nouilles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nouilles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nouille [nuj] PRID inf

II.nouille [nuj] SAMOST ž

III.nouille [nuj]

Individual translation pairs
to be a lucky bastard slang
plat de nouilles inf péj
drip inf, péj

Prevodi za nouilles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nouilles v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文