cottage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cottage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cottage [Brit ˈkɒtɪdʒ, Am ˈkɑdɪdʒ] SAMOST

Prevodi za cottage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cottage v slovarju PONS

cottage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文