duffer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za duffer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

duffer [Brit ˈdʌfə, Am ˈdəfər] SAMOST (ungifted person)

I.duff in GLAG [Brit dʌf -, Am dəf -], duff up GLAG (duff [sb] in, duff [sb] up)

Prevodi za duffer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

duffer v slovarju PONS

duffer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文