nemško » španski

Tag1 <-(e)s, -e> [ta:k] SAMOST m

3. Tag pl fam (Menstruation):

Tag
regla ž

Tag2 <-(s), -s> [tɛg] SAMOST m INFOR

Tag! (guten Tag) fam kr. obl.
¡buenas! fam

II . tagen [ˈta:gən] GLAG brezoseb. geh (Tag werden)

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文