angleško » nemški

I . late <-r, -st> [leɪt] PRID

II . late <-r, -s> [leɪt] PRIS

I . late <-r, -st> [leɪt] PRID

II . late <-r, -s> [leɪt] PRIS

late- [leɪt] COMP

late-
spät-

late ˈbloom·er SAMOST Am, Aus (late developer)

late de·ˈvel·op·er SAMOST Brit

Spätzünder m fig hum fam

ˈlate-night PRID attr, inv

late amount SAMOST handel

Strokovno besedišče

late charge SAMOST handel

Strokovno besedišče

late payment SAMOST ECOLAW

Strokovno besedišče

late release

Strokovno besedišče

running late

Strokovno besedišče

late-mod·el ˈcar SAMOST

late-night shopping SAMOST

late closing Saturday

Strokovno besedišče

late interest SAMOST

Geslo uporabnika

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文