nominal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nominal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nomin|al (nominale) <mpl nominaux> [nɔminal, o] PRID

II.nomin|al SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za nominal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nominal v slovarju PONS

nominal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文