nemško » slovenski

Kopf <-(e)s, Köpfe> [kɔpf,plːˈkɶpfə] SAMOST m

1. Kopf:

glava ž
glavica ž
to mi ne gre v glavo ekspr
sich dajden Kopf zerbrechen ugs fig
sich dajan den Kopf fassen ugs

Kopf-an-Kopf-Rennen SAMOST nt SPORT

Lese-Schreib-Kopf SAMOST m TECH

Pro-Kopf-Einkommen SAMOST nt a. WIRTSCH

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文