overweight v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za overweight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

overweight [Brit əʊvəˈweɪt, Am ˌoʊvərˈweɪt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za overweight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

overweight v slovarju PONS

overweight Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文