soprano v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soprano v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.soprano <pl sopranos> [Brit səˈprɑːnəʊ, Am səˈprænoʊ, səˈprɑnoʊ] SAMOST

II.soprano [Brit səˈprɑːnəʊ, Am səˈprænoʊ, səˈprɑnoʊ] PRID attr

mezzo [Brit ˈmɛtsəʊ, Am ˈmɛtsoʊ], mezzo-soprano [ˌmetsəʊsəˈprɑːnəʊ] SAMOST <pl mezzos, mezzo-sopranos> (voice, singer)

Individual translation pairs

Prevodi za soprano v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soprano v slovarju PONS

soprano Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文