angleško » nemški

con·ˈtain·er ship SAMOST

ˈfac·tory ship SAMOST

ˈhos·pi·tal ship SAMOST MILIT

ˈmer·chant ship SAMOST

re·ˈcov·ery ship SAMOST

ˈrock·et ship SAMOST Am AEROSP

ˈsail·ing ship, ˈsail·ing ves·sel SAMOST

II . ship out GLAG nepreh. fam

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文