angleško » nemški

been [bi:n, Am bɪn] GLAG

been pp of be

glej tudi be

be <was/were, been> [bi:, bi] GLAG nepreh. + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

be <was/were, been> [bi:, bi] GLAG nepreh. + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

be-all [ˈbi:ɔ:l] SAMOST

-to-be [təˈbi:] COMP

I . ˈwould-be PRID attr, inv

II . ˈwould-be SAMOST

bride-to-ˈbe SAMOST

moth·er-to-ˈbe <pl mothers-> SAMOST

soon-to-be [ˈsu:ntəbi:] PRID attr, inv

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文