francosko » nemški

politique2 [pɔlitik] SAMOST m

1. politique (homme politique):

2. politique (prisonnier politique):

3. politique (domaine politique):

politique3 [pɔlitik] SAMOST ž

1. politique:

Politik ž
Hochschul-/Bildungspolitik
Wirtschafts-/Außenpolitik
Fiskalpolitik Fachspr.

3. politique (femme politique):

4. politique (prisonnière politique):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文