Prevodi za „du“ v slovarju francosko » nemški (Skoči na nemško » francoski)

du [dy] KRČENJE

du → de le, → de

glej tudi de , de

de1 <d', de la, du, des> [də, dy, de] PREDLOG

8. de avec un contenant, âge, poids, temps:

devoir2 [d(ə)vwaʀ] SAMOST m

2. devoir (ce que l'on doit faire):

II . devoir1 [d(ə)vwaʀ] GLAG aux

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文