Northern v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Northern v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

northern [Brit ˈnɔːð(ə)n, Am ˈnɔrðərn] PRID

Prevodi za Northern v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Northern v slovarju PONS

Prevodi za Northern v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Northern v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Northern Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文