swept v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za swept v slovarju angleščina»francoščina

swept [Brit swɛpt, Am swɛpt] GLAG pt GLAG pp

swept → sweep

glej tudi sweep, sweep up

8. sweep → sweepstake

III.sweep <prét, part passé swept> [Brit swiːp, Am swip] GLAG nepreh.

1. sweep (clean) → sweep up

2. sweep (move with sweeping motion) lit, fig:

II.sweep up GLAG [Brit swiːp -, Am swip -] (sweep up [sth], sweep [sth] up)

8. sweep → sweepstake

III.sweep <prét, part passé swept> [Brit swiːp, Am swip] GLAG nepreh.

1. sweep (clean) → sweep up

2. sweep (move with sweeping motion) lit, fig:

glej tudi sweep up, sweepstake

I.sweep away GLAG [Brit swiːp -, Am swip -] (sweep [sb/sth] away, sweep away [sb/sth])

II.sweep up GLAG [Brit swiːp -, Am swip -] (sweep up [sth], sweep [sth] up)

I.sweep aside GLAG [Brit swiːp -, Am swip -] (sweep [sb/sth] aside, sweep aside [sb/sth]) lit, fig

swept v slovarju PONS

Prevodi za swept v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi sweep, chimney sweep

2. sweep → chimney sweep

8. sweep inf (form of gambling) → sweepstake

2. sweep → chimney sweep

8. sweep inf (form of gambling) → sweepstake

glej tudi chimney sweep, sweepstake

Prevodi za swept v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

swept Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to sweep sth under the carpet [or a. Am rug] [or a. Aus mat]

swept iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文