Cooperative v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Cooperative v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.cooperative [Brit kəʊˈɒp(ə)rətɪv, Am koʊˈɑp(ə)rədɪv] SAMOST

II.cooperative [Brit kəʊˈɒp(ə)rətɪv, Am koʊˈɑp(ə)rədɪv] PRID

Prevodi za Cooperative v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Cooperative v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文