adjustment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za adjustment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

adjustment [Brit əˈdʒʌs(t)m(ə)nt, Am əˈdʒəstmənt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za adjustment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
rattrapage COM, ECON (remise à jour)

adjustment v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文