casing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za casing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

casing [Brit ˈkeɪsɪŋ, Am ˈkeɪsɪŋ] SAMOST

glej tudi rest, headcase

glej tudi upper case, lower case

Prevodi za casing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

casing v slovarju PONS

Prevodi za casing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi upper, lower3, lower2, lower1

Prevodi za casing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

casing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to make out a case for sth Aus, Brit

casing iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za casing v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文