computing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za computing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za computing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

computing v slovarju PONS

computing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文