cherry v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cherry v slovarju angleščina»francoščina

II.cherry [Brit ˈtʃɛri, Am ˈtʃɛri] PRID a. cherry-red

cherry v slovarju PONS

Prevodi za cherry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cherry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cherry Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文