rep: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rep: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi representative, repertory

I.representative [Brit rɛprɪˈzɛntətɪv, Am ˌrɛprəˈzɛn(t)ədɪv] SAMOST

II.representative [Brit rɛprɪˈzɛntətɪv, Am ˌrɛprəˈzɛn(t)ədɪv] PRID

repertory [Brit ˈrɛpət(ə)ri, Am ˈrɛpə(r)ˌtɔri] SAMOST

2. repertory → repertoire

1. Rep Am POL abrév → representative

2. Rep Am POL abrév → republican

glej tudi representative, republican

I.representative [Brit rɛprɪˈzɛntətɪv, Am ˌrɛprəˈzɛn(t)ədɪv] SAMOST

II.representative [Brit rɛprɪˈzɛntətɪv, Am ˌrɛprəˈzɛn(t)ədɪv] PRID

I.republican [Brit rɪˈpʌblɪk(ə)n, Am rəˈpəbləkən] SAMOST

II.republican [Brit rɪˈpʌblɪk(ə)n, Am rəˈpəbləkən] PRID

Prevodi za rep: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rep: v slovarju PONS

Prevodi za rep: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rep: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文