God v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za God v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

1.1. God:

God be with you prov
vaya (usted) con Dios dated

1.2. God in interj phrases:

God!

glej tudi God Save the Queen

god-sent [Am ˈɡɑdsɛnt, Brit ˈɡɒdsɛnt] PRID

I.honest-to-God [Am ˌɑnəsttəˈɡɑd], honest-to-goodness [-ˈɡʊdnəs, -ˈɡʊdnɪs] PRID inf attr

Prevodi za God v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

God v slovarju PONS

Prevodi za God v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Prevodi za God v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

God Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文