so v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za so v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

5.1. so replacing clause, phrase, word:

I got a bit dirtyso I see

I.so-so [Am ˈsoʊ ˈˌsoʊ, Brit səʊˈsəʊ] PRID inf

II.so-so [Am ˈsoʊ ˈˌsoʊ, Brit səʊˈsəʊ] PRIS inf

so-and-so [Am ˈsoʊ ən ˌsoʊ, Brit ˈsəʊənsəʊ] SAMOST inf

say-so [Am ˈseɪ ˌsoʊ, Brit ] SAMOST no pl inf

so-called [Am ˈsoʊ ˈˌkɔld, Brit ] PRID usu attr

Prevodi za so v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

so v slovarju PONS

Prevodi za so v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

I.so-so [ˈsəʊsəʊ, Am ˈsoʊsoʊ] inf PRID

II.so-so [ˈsəʊsəʊ, Am ˈsoʊsoʊ] inf PRIS

so-and-so [ˈsəʊənsəʊ, Am ˈsoʊənsoʊ] SAMOST inf

Individual translation pairs

Prevodi za so v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

so Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文