copper v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za copper v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za copper v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

copper v slovarju PONS

Prevodi za copper v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.copper [ˈkɒpəʳ, Am ˈkɑ:pɚ] PRID (colour)

Individual translation pairs

Prevodi za copper v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

copper Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

copper iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文