harness v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za harness v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.harness [Brit ˈhɑːnəs, Am ˈhɑrnəs] SAMOST

Prevodi za harness v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

harness v slovarju PONS

Prevodi za harness v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za harness v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

harness Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文